Home Dotace v lesním hospodářství

Dotace v lesním hospodářství

Stejně jako v minulých letech je i letos možno získat na některé činnosti prováděné v lesích a investice finanční příspěvek či dotaci ze zdrojů:

- Evropské unie

- Ministerstva zemědělství

- rozpočtů krajů.

Dotace rozlišujeme na:

a) - příspěvky na činnosti prováděné v lesích

b) - příspěvky na zalesňování zemědělských půd a jejich údržbu

c) - investiční dotace z Programu rozvoje venkova SZIF

 

 

 

 

 

Od 4. dubna 2017 proběhlo čtvrté kolo podávání žádostí o dotace v rámci Programu rozvoje venkova i tentokrát s několika lesnickými opatřeními.

Další kolo s programem Lesnická technika bude na přelomu září a října 2017.

Podrobnější informace

Aktualizováno (Pátek, 12 Květen 2017 10:07)

 

Výsledek obrázku pro dotace obrázek

Od roku 2015 je v poskytování dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu ministerstva zemědělství zásadní změna a nová povinnost.

Každý zájemce o dotace se musí předem zaregistrovat u místně příslušného kraje.

Registrace se provádí vždy pro celý "dotační hospodářský rok" , který je od 1.9 do 31.8.

Žadatel se registruje kdykoli v období od 1.9. do 31.3. vždy před zahájením prací.

více zde

 

Stejně tak  žadatelé o dotaci na zalesnění zemědělské půdy musí podat Ohlášení vstupu do opatření s termínem do 15.5. každého roku.

 více zde

 

Stejně tak to bude u obou opatření i v následujících letech.

Aktualizováno (Pondělí, 28 Květen 2018 09:12)

 

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích od roku 2014 a způsobu kontroly jejich využití vyšla jako Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

 

Od roku 2016 se poskytování veškerých dotací vrátilo zpět do kompetence Ministerstva zemědělství a kraje jsou pouze administračními místy.

 

Od roku 2015 je v poskytování dotací na hospodaření v lesích z krajských a ministerského rozpočtu zásadní změna a nová povinnost. Každý zájemce o dotace v daném roce se musí předem zaregistrovat u místně příslušného krajského úřadu.

Ohlášení žadatele, dříve registrace žadatele, se podává před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku. Toto ohlášení se podává nejdříve 1. září a nejpozději 31. března (neplatí pro finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů), vždy ale před zahájením prací. Ohlášení je vždy platné pro všechny práce prováděné ode dne jeho doručení do 31. srpna.

 

Termín pro registraci (ohlášení) je 31.3.

Formulář pro registraci

Registrace - žádosti LHP

 

Po provedené registraci a následném splnění předmětu příspěvku se postupuje podle tradičních postupů a žadatel podá žádost o dotaci potvrzenou odborným lesním hospodářem.

 

Celý článek...

 

 

 

Celý článek...

 

Podmínky pro získání podpory na zalesňování zemědělských půd

Celý článek...

 

Sdělení k problematice projektu zalesnění  ve vazbě na vedení řízení o využití území pro zalesnění podle stavebního zákona.

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 10:24)

Celý článek...

 

Zalesňování dle Programu rozvoje venkova 2007 - 2013

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 12:09)

Celý článek...

 

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 12:34)

Celý článek...

 

podle nařízení vlády 505/2000 ve znění 500/2001 a 203/2004 Sb. 

 

Aktualizováno (Pátek, 10 Březen 2017 12:19)

Celý článek...