Příspěvky a texty našich členů

Na konci února 2014 jsem byl osloven redaktorem regionálních novin Pelhřimovský deník (Vydavatelem VLTAVA-LABE-PRESS, a.s, v různých mutacích vychází v celé ČR)

a vznikl rozhovor o práci odborného lesního hospodáře.

Děkujeme za možnost prezentovat naši práci.

JP

odkaz na stránky deníku s  rozhovorem

Aktualizováno (Středa, 08 Březen 2017 20:27)

 

Článek v lesnické práci 6/2012 k tématu Lesnické typologie

vyšel jako součást cyklu článků před konferencí o Lesnické typologii v Brně v září 2012

LP 6 2012       sken článku v časopise


Lesnická typologie v praxi odborného lesního hospodáře na drobných majetcích.

Odborný lesní hospodář jako přímý praktický vykonavatel hospodaření v lesích vlastníků se při své činnosti setkává s lesnickou typologií hlavně v několika případech.

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 18:16)

Celý článek...

 

Dne 14.10.2003 ne Semináři ČLS v Praze

 

přednesl Jiří Pohan referát

Výkon funkce odborného lesního hospodáře

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 15:27)

 

Jedna z prvních akcí komory byla spolupráce na semináři s tématem zalesňování zemědělských půd.

viz: info ze semináře

K této akci náš člen Ing. Josef topka připravil pro časopis Lesnická práce článek.

Sken článku v LP 7/2003

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 16:27)

 

logo LP 1 2013

Na začátku roku 2013 jsem byl požádán redakcí Lesnické práce o odpověď na anketní orázku:

Hodnocení roku 2012 z pohledu odborného hospodáře.

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 18:09)

Celý článek...

 

Podklady pro přípravu NLP II - 2006

NLP logo

V rámci účasti v pracovních skupinách pro přípravu Národního lesnického programu byla zpracována počáteční analýza.

Věcné téma:

Odborní lesní hospodáři - výkon odborné správy

Analýza současného stavu a definice nejdůležitějších věcných problémů

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 17:37)

Celý článek...

 

Tento materiál byl zpracován pro časopis Lesnická práce – vyšel v čísle 11/2003

LP 11 2003         sken článku v časopise

Přesto že se všichni s produkty lesů a lesního hospodářství denně setkáváme, nemá veřejnost o lesnictví vůbec ujasněnou představu. Výsledky průzkumu veřejného mínění z roku 2002 byly velkým překvapením. Ukázalo se, že většina obyvatel našeho státu nedokáže rozlišit rozdíl mezi lesníkem a myslivcem. Neví vůbec kolik a jaké práce péče o lesy stojí. Neuvědomují si jaké všechny funkce lesy plní. Většina dotázaných dokonce uvedla, že lesníka v lese v životě neviděla.

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Duben 2017 16:56)

Celý článek...