Sazby na činnost OLH pro rok 2011

V tomto roce došlo k významné změně ve výpočtu nákladů na činnost OLH.

Čtvrtletní sazby byly nahrazeny sazbami denními. Toto by mělo vyřešit problém při změně OLH v průběhu čtvrtletí, kdy nový OLH nemohl být placen a původní dostával náhradu za celé čtvrtletí i když odsloužil třeba jen polovinu měsíce.

Druhá výrazná změna je výše náhrady. Snahou ministerstva bylo zjednodušit a sjednotit sazby pro OLH na majetcích do 3 i nad 3 ha. Úkol řešil UHUL a výsledkem je výrazné snížení nárad pro většinu OLH, kteří byli placeni takzvanou průměrnou výměrou, kdy většina měla průměrnou výměru pod tři hektary. Zachována zůstala alespoň možnost navýšení až o 40%. Pro OLH pracujících na větších výměrách (1000-1300ha) je propad v desetitisících ročně.

Toto snížení nebylo prý záměrem a na straně MZe je překvapením. Nabízel jsem pracovníkovi UHUL (který problém v průběhu roku 2010 zpracovával) setkání a informace, ale byl jsem odmítnut, že na vyjádření bude dostatek času po zpracování. Ministerstvo samozřejmně problém s nikým nekonzultovalo a sazby byly vyhlášeny. V tuto chvíli musíme čekat jak dopadnou výpočty za 1. čtvrtletí u fyzických osob a u LČR a pak je prý jakási možnost jednání o tomto problému.

Touto novou metodou výpočtu dojde pravděpodobně k neplánované úspoře prostředků, což je pro MZe a státní rozpočet příjemné. Předpokládám však, že jednání o možném dodatečném zvýšení bude právě z tohoto důvodu problémem, ušetřené peníze se do lesnictví již nikdy nevrátí a ztratí se ve státním rozpočtu.

Závěrem mohu jen konstatovat, že mě velice mrzí, že o tomto tématu s námi nikdo nekomunikoval a nikdo neměl zájem se alespoň před zveřejněním zeptat na náš názor.

J.P.

 

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Úsek lesního hospodářství
Č.j.: 32752/2010 -16000
V Praze dne 11.11.2010

                                                                                               

 

O Z N Á M E N Í
sazby na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, pro rok 2011

 

            Ministerstvo zemědělství na základě vyhlášky č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, stanovuje  sazbu ve výši 0,93 Kč na 1 ha lesních pozemků a 1 kalendářní den pro výpočet čtvrtletně nárokovaných nákladů (náhrad) na činnost odborného lesního hospodáře.

 

Sazba nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

                                                                                       Ing. Jiří  N o v á k
náměstek ministra zemědělství
v. r.

sazby 2010

sazby 2009

sazby 2008

sazby 2007

sazby 2006

sazby 2005

sazby 2004